Newsletter

[newsletter]

מסירת שמות לברכה ותפילה

בהילולת הרשב”י

שם איש הקשר שם פרטי ושם האמא (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

יש למלא שם פרטי ושם האמא, וטוב ורצוי לפרט את הבקשה..,
כגון • לברכה • ישועה • זיווג הגון • רפוא"ש • שמחת חיים...

המעוניינים לתרום לפעילות - נא להשאיר מספר נייד.