Newsletter

[newsletter]

מסירת שמות לברכה ותפילה

בהילולת הרשב"י

    שם איש הקשר שם פרטי ושם האמא (חובה)

    דואר אלקטרוני (חובה)

    יש למלא שם פרטי ושם האמא, וטוב ורצוי לפרט את הבקשה..,
    כגון • לברכה • ישועה • זיווג הגון • רפוא"ש • שמחת חיים...

    המעוניינים לתרום לפעילות - נא להשאיר מספר נייד.