אהשת ישראל

פרשת השבוע

השוכן אתם בתוך טומאתם | פרשת אחרי

השוכן אתם בתוך טומאתם | מתוך עלון לשבת פרשת אחרי וזהו (ויקרא טז-טז) "השוכן אתם בתוך טומאתם". מאוסה היא הטומאה, בכל סוגיה ואופניה, והשי"ת הרחיקנו בתורתינו הקדושה מכל אופניה. וצריך כל יהודי להתרחק מכל טומאה, הן טומאה הקשורה לגופו של…

קרא עוד...