ברכת המזון מקוצרת

תהילים סגולות ותפילות

ברכת המזון מקוצרת

לא התירו חכמים לומר ברכת המזון מקוצרת לנשים וגם ברכת המזון מקוצרת לילדים, אלא בשעת הדחק כשאדם ממש אנוס, ואין ביכולתו להאריך! ברכת המזון מקוצרת לנשים וילדים: ברכת המזון היא אחת התפילות היחידות שחייבות מן התורה, וסגולתה ומעלת ברכת המזון יותר מתפילת…

קרא עוד...