גניבה

פרשת השבוע

והייתם נקיים מה' ומישראל | פרשת מטות

וזהו (במדבר לב-כב) "והייתם נקיים מה' ומישראל". והייתם נקיים מה' ומישראל | פרשת מטות: תנן במסכת שקלים (פ"ג מ"ב) שלומדים מהפסוק הזה, שכשעם ישראל היו תורמים בכל שנה מחצית השקל לצורך קניית הקרבנות של כל שנה, שהנכנס לקחת כסף לצורך…

קרא עוד...