גסות רוח

פרשת השבוע

גסות הרוח | פרשת משפטים

פרשת השבוע משפטים כמה מילים מראש הישיבה על גנות מידה רעה של גסות הרוח : וזהו (שמות כד-יא) "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו". "לא שלח ידו" – כלומר לא העניש אותם, ופרש"י (והוא ממדרש…

קרא עוד...