הכלות תפילת הדרך

הלכה פסוקה (למעשה ומנהגים)

הלכות תפילת הדרך קיצור ילקוט יוסף

הלכות תפילת הדרך קיצור ילקוט יוסף | סימן קי – היוצא לדרך מתפלל תפלת הדרך, ודין תפלה לפועלים הלכות תפילת הדרך – קיצור ילקוט יוסף א. בגמרא (ברכות כח:) אמרו: מי שבא בדרך, או שירא שמא יפסיקוהו עוברי דרכים, או שאינו…

קרא עוד...