הנהגה

פרשת השבוע

עבירה לשם שמים | פרשת פנחס

בס"ד לכבוד…אחדשה"ט!  אכתוב לך בעז"ה משהו הקשור לפרשת השבוע פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי. ועיין בחזקוני שהרציחה היתה לשם שמים. געוואלד ! פנחס "רוצח" לשם שמים. וכן מצינו בעוד…

קרא עוד...