השכבה

  • אמירת קדיש בתשלום

    אמירת קדיש בתשלום  לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה” : אם המשפחה, קרובים או חברים של הנפטר רצונם לעשות נחת רוח לנפטר, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהינום, שהוא נידון בהם, או לגרום עליה ותענוג רוחני לנשמתו – אין…

    קרא עוד...