טבת

  • עני, עבודה,עני עובד,מתנות לאביונים

    הצילני מקליפת המן עמלק | ט”ו בשבט

    אחדשה”ט ! מוהרנ”ת ז”ל אמר “כשצועקים (כן הדפיס ידידי ר”י צינג’ל ב”נחלי השבת” גליון 12. וכן בעלון שיצא בישיבת ברסלב ב”ב. אמנם דומני ששמעתי מרלו”י ז”ל מ’ יום (40 יום לפני פורים – יוצא ב-ט”ו בשבט) ולא ל’. וכנ”ל עיקר.…

    קרא עוד...