ישיבת נצח מאיר

 • שמן זית

  פרשת השבוע תצוה | תקציר : גודל מעלת לימוד התורה למי שממית עצמו עליה | עיקר סגולת התורה להביא את האדם לרוממות עילאה ולהכיר חובתו בעולמו באה ע”י עמלה של תורה, וכל שהאדם מוסיף ביגיעתו, מנתק בזה חבלי היצר, וממאס…

  קרא עוד...
 • פרשת השבוע בהר

  כי כל יהודי ויהודי חייב לקבוע עתים לתורה, שבהם הוא מתפנה מכל העיסוקים והענינים, והזמן ההוא כולו קודש לה'. ומסתגר ופורש מכל הטירדות לעסוק בתורה הקדושה, והזמן שקבע עד כמה שזה בידו לא יחליפנו ולא ימירנו, ולא יזזנו, אלא קבוע…

  קרא עוד...
 • הכנה למצוה

  הכנה לפני עשיית המצות פן תשכח את ה´ אלוקיך… מתורתו של רבי נחמן מברסלב… והנה מה טוב ומה נעים שלפני עשיית מצוה לדבר שבקדושה להזמין את גופו בדיבור, לקדושה שעומד להתעסק בקדשים, כגון: לפני לימוד התורה הקדושה, ולפני התפילה, וההתבודדות יאמר…

  קרא עוד...