כוח הצדקה

תפילה

תפילה לזכות לתת צדקה לעניים הגונים

יהודי יקר – לאן הכסף של הצדקות שלך הולך? אתה חייב לומר תפילה לזכות לתת צדקה לעניים הגונים אם אתה רוצים שהצדקה / מעשרות שלכם יגיעו למקום אמיתי ויעשו פירות וטובים לחיי העולם הבא כרצון השם יתברך וגם לזכות לישועות…

קרא עוד...