כישרונות

פרשת השבוע

מי יכול להתגאות בהצלחה ובכישרונות שלו?!?

במה יש להתגאות בהצלחה או בכישרונות של האדם? הכל מתנת שמיים! פרשת השבוע על פי תורתו והשקפתו של רבי נחמן מברסלב – ישיבת ברסלב ירושלים! (שמות מ – יז , יח) "ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן.…

קרא עוד...
פרשת השבוע

להיות גדול הדור גם אם צוחקים עליך שאתה מוגבל ולא כישרוני

אתה יכול להיות גדול הדור גם אם צוחקים עליך שאתה מוגבל ולא כישרוני : וזהו (שמות ו-יב) "וידבר משה לפני ה' לאמר, הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתים". הרס"ג פירש ש"ערל שפתיים" היינו מי…

קרא עוד...