מצבה

פרשת השבוע

הגאוה ורדיפת הכבוד

פרשת השבוע משפטים | מאת ראש ישיבת ברסלב מאיר וזהו (דברים טז-כב) "ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך". הגאוה ורדיפת הכבוד מידות מגונות מאד הם, וכמ"ש (משלי טז, טו) תועבת ה' כל גבה לב, וכתיב (שם טו,כה) לפני…

קרא עוד...