מקווה טהרה

תפילה

1- תפילה לפני טבילה לנשים 2- תפילה אחרי טבילה לנשים

ישנם כמה תפילות מועילות ליום רגע הקדוש הזה: 1- תפילה לפני טבילה לנשים 2- תפילה אחרי טבילה לנשים. ישנם כמה נוסחאות נביא לכן כמה מהם ואתן תבחרנה איזה מהם לומר. 1- תפילה לפני טבילה לנשים מספר לשון חכמים להרי"ח טוב…

קרא עוד...
פרשת השבוע

טבילת מקווה

טבילת מקווה : (ויקרא ו, ב)" צו את אהרן ואת בניו… זאת תורת העולה הוא העולה על מוקדה". 'מוקדה' – היינו אותיות 'מקוה ד' , היינו ד' אותיות שם הויה ברוך הוא. אשר טוב לכוון בהם ולראותם במקוה. (ומי שזוכה לראותם…

קרא עוד...
תלמידים כותבים

מקווה טהרה

מקווה טהרה מקווה טהרה לנשים, הוא יסוד קדוש לבית היהודי, סוד הטבילה במקווה טהרה וסגולתה, ע"פ ספרי ברסלב. אומר רבי נחמן מברסלב שעיקר האמונה היא בבחי' בהמה, כלומר שעיקר שלימות האמונה היא שיסלק דעתו וחכמתו לגמרי, וישים עצמו כבהמה, ויאמין בהשם…

קרא עוד...