משא ומתן

ליקוטי תפילות קמח

ליקוטי תפילות – תפילה קמח (מיוסד ע"פ תורה ר"פ שבליקוטי מוהר"ן) "הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע", ריבונו של עולם עזרני והושיעני וזכני שאהיה דבוק בתורתך ועבודתך תמיד לעולם ועד. ותשים חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. ותהיה…

קרא עוד...