נרדף

פרשת השבוע

מרגיש נרדף ? אל תדאג השם איתך !

אל תרגיש נרדף האלקים איתך! וזה בחי' ויהי הוי"ה את יוסף (בראשית לט-ב/כא) כתיב: "וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום.. ויוסיפו עוד שנוא אותו.. ויקנאו בו אחיו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו, וישליכוהו…

קרא עוד...