ספר תיקון הכללי

  • כאיל תערוג על אפיקי מים

      כאיל תערוג על אפיקי מים. (תהלים) היינו [האיל] כשצמא ולא מוצא מים – צועק לה´ שירחם עליו למצוא מים. ואע”פ שאיל הוא זכר, ותערוג הוא לשון נקיבה, י”ל שדרך הנקיבה לצעוק ולבכות יותר וברגש יותר, וע”כ דומה כאן הזכר…

    קרא עוד...
  • תיקון הכללי | שמחת הנפש

    לכן שמח לבי, ויגל כבודי. (תהלים ט) בשפה מדוברת “לכן” משתמשים ע”פ הרוב, ביחס לנאמר מקודם, אבל כאן “לכן” קאי על “כי” הנאמר בפסוק הבא, וכדפרש”י לפי שאני בוטח כי לא תעזוב נפשי לשאול, שהרי.. לכן שמח לבי. אבל הרד”ק…

    קרא עוד...