עסק התורה

תלמידים כותבים

סודות התורה

מדברי רבי נחמן מברסלב כשאדם לומד תורה צריך לראות, שמכל הלימודים שהוא לומד בתורה, שיקבל ויוציא מהם משפטי אמת, דהינו הנהגות ישרות, הן לעצמו הן לאחרים שמתנהגים על ידו, כל אחד ואחד כפי בחינתו כפי הממשלה והרבנות שיש לו, הן…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לימוד ועסק התורה

(במדבר יט ב)"זאת חוקת התורה אשר ציוה" ותרגם אונקולוס "דא גזירת אורייתא" . לימוד ועסק התורה : כי בלימוד ועסק התורה יש כמה אופנים, כי יש לימוד ויש לימוד .יש לימוד שהוא לימוד מלמעלה, לימוד רדוד,מבין ולא מבין, וחושב שמבין…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע בהר

כי כל יהודי ויהודי חייב לקבוע עתים לתורה, שבהם הוא מתפנה מכל העיסוקים והענינים, והזמן ההוא כולו קודש לה'. ומסתגר ופורש מכל הטירדות לעסוק בתורה הקדושה, והזמן שקבע עד כמה שזה בידו לא יחליפנו ולא ימירנו, ולא יזזנו, אלא קבוע…

קרא עוד...