פדיון נפש רבי נחמן

  • פדיון נפש,מטבעות כסף,פדיון נפש לחיד"א,חי

    פדיון נפש רבי נחמן מברסלב

    מאמר על פדיון הנפש | ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב - הלכות פדיון בכור... וזה בחי' פדיון בכסף שעושין על כל מני ייסורין ודינים שבאין על האדם חס ושלום. כי כל היסורין והדינים ח"ו הם נמשכין מבחי' שלא כסדר כנ"ל.…

    קרא עוד...