פנינים

ברסלב מאיר כללי

איגרת הרמבן (רבי משה בן נחמן)

סגולת איגרת הרמבן לקריאה ישירה ולהדפסה. מתי קוראים אותה ומה סגולתה ? שלח הרמב"ן ז"ל מעירו לקטולניא לבנו על הענוה וצוה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע וילמדו גם אחרים עמו ויהיה רגיל בו בעל פה כדי לחנכם בילדותם ביראת שמים.…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

הצדיק הוא לא עבודה זרה

משה איש האלוקים – והוא לא עבודה זרה ! כתוב בספר דברים "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו". (דברים לג, א). תורתינו הקדושה (ע' הושע יד, י) צדיקים ילכו בה ופושעים יכשלו בה, כי היה…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

שמירת העינים

שמירת העיניים – איסור דאורייתא כתוב בתורתינו הקדושה, "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם…", נמצא שאיסור ההסתכלות הוא איסור דאורייתא ולית מאן דפליג, והוא איסור חמור מאד המטמא את הלב ואת המח והורס כל רוחניות האדם. ולדעתינו אין הבדל בין…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

לחייך לכל יהודי

מצווה רבה לתת קצת תשומת לב ו- לחייך לכל יהודי ויהודי, כי אין אדם שאין לו דאגות – הן מפרנסה, או מענייני בריאות, בו או באחד ממשפחתו, ויש כאלה שמודאגים מהמצב הביטחוני, ובכלל לא חסרות דאגות המעיבות על חדות החיים…

קרא עוד...