פני השכינה

פרשת השבוע

איך זוכים להיות קדוש ולראות פני השכינה | פרשת השבוע שמיני

וזהו (ויקרא ט-ו) "ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד ה'". איך זוכים להיות קדוש ולראות פני השכינה? כי ע"י עשיית רצון ה', מצוות ומעשים טובים בשמחה ובזריזות, וע"י שעושים נחת רוח לבורא יתברך שמו ישראל…

קרא עוד...