פררשת וישלח

פרשת השבוע

ממון ישראל הוא דבר קדוש וחשוב לשמור עליו | זהירות גזל | פרשת וישלח ראש ישיבת ברסלב

ממון ישראל הוא דבר קדוש וחשוב לשמור עליו | זהירות גזל | פרשת וישלח ראש ישיבת ברסלב וזהו (בראשית לב-כה) "וַיוָתֵר יעקב לבדו". פרש"י שכח פכים קטנים וחזר עליהם. והוא ממס' חולין דף צא. ואצלינו ה"ג בחולין: אמר רבי אלעזר…

קרא עוד...