פרשת בהר

פרשת השבוע

פרשת השבוע בהר | תמימות ופשיטות בעבודת השם – זה שיא המעלות!

פרשת השבוע בהר: (ויקרא כה-נה) "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני ה' אלקיכם". תמימות ופשיטות | פרשת השבוע בהר מבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא-תורה ה') שבאמת צריכים דייקא לסלק…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תן פרנסה ליהודי – זה חלק מאהבת ישראל!

תן פרנסה ליהודי – יש בזה הלכות אפילו אם זה קצת יותר יקר ועד כמה? בכל אופן כדי להשקיע בזה כי זה חלק ממצוות אהבת ישראל! כנסו לקרוא פרשת בהר. תן פרנסה ליהודי (ויקרא כה-יד) "וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או…

קרא עוד...
פרשת השבוע

העולם הזה לא מפנק אף אחד | פרשת בהר

העולם הזה לא מפנק אף אחד – אם חשבתם להינות פה… ראוי לחשוב טוב ולהסחף אחרי עולם הזה כי הוא בולע ומסיח את האדם מדביקות בהשם והתכלית והתענוג האמיתי | מתוך פרשת השבוע – כנסו ומובטח לכם שתהינו מחיי נצח…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עיקר הדביקות להשם יתברך בארץ ישראל

וזהו (ויקרא כה-יב) "כי יובל הוא קודש תהיה לכם". אמרו חז"ל (ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז) "קודש תהיה לכם" מה היא קודש (פי' הארץ, שמילת 'היא' בפסוק זה חוזרת ל"ארץ שנזכר לעיל בפסוק י' כמ"ש וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, עיין…

קרא עוד...
פרשת השבוע

המצפון שבלב האדם | פרשת בהר

המצפון שבלב האדם דופק וצועק חזור בך… ומה העיצה היעוצה לברוח ממנו, להסתיר אותו? או פשוט להקשיב לו ולהתנקות ממנו? כנסו לקבל הדרכה ודרך ישרה בעבודת השם ע"י ראש ישיבת ברסלב מאיר | פרשת בהר. המצפון שבלב האדם | פרשת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תלמיד חכם | פרשת השבוע בהר

עיקר השתדלות עם ישראל וכן של כל יהודי ויהודי – צריך להיות עבור נצחיותו, שתלוי במצבו הרוחני בהאי עלמא שפילה, ועל כן כל השתדלותו צריך להיות אחרי התורה והתלמידי חכמים המלמדים אותה באמת, כי כל קיום העולם עם כל הגשמיות…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת בהר | קדושת ארץ ישראל

בס"ד לכבוד… אחדשה"ט! אכתוב לך פירור הקשור עם פרשת השבוע בהר (ויקרא כה- ב)" כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'". כי ארץ ישראל הוא פלטרין של מלך, וצריך להתהלך בה בחרדת הקודש, ולהתנהג בה בקדושה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איסור הונאת דברים וגניבת הדעת

איסור הונאת דברים וגניבת הדעת | מאת ראש ישיבת ברסלב מאיר, על פרשת השבוע בהר.., והוא נושא חשוב של אהבת ישראל והבריות והוא חמור יותר מאיסור א"א  מידות טובות ואהבת ישראל הם יסוד ודרך מובנת ונאמנה להוביל אל בית השם.…

קרא עוד...