פרשת השבוע לילדים

ברסלב מאיר כללי

פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים חשיבות המסר והערך היהודי – נמסר מדור לדור, בלימוד התורה בחיידר, ובמיוחד ברגעים טובים ושמחים עם דברי תורה על פרשת השבוע בשולחן השבת, יחד עם הנרות וריח החלות והתבשילים.., הילדים מחכים ומצפים להשמיע להורים – חידושים על…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים וארא

פרשת השבוע לילדים וארא הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו לפרעה להוציא את עם ישראל ממצרים. נתן ה' סימנים למשה כדי שבני ישראל יאמינו לו שהוא השליח האמתי והם אכן האמינו. משה ואהרון נכנסו לפרעה ואמרו לו: "כה אמר…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים ראה | חכמת חיים

ילדים יקרים בפרשת השבוע ראה, אמר הקדוש ברוך הוא לנו עמו ישראל… "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה – אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם… והקללה – אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם" (דברים יא, כו).…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים כי תבוא

פרשת השבוע לילדים כי תבוא : אחד מכינויו של חג השבועות הוא "חג הביכורים", כי בחג זה עולים לבית המקדש להביא לכהן את הביכורים. המילה ביכורים היא מלשון בכורה – פירוש 'ראשון'. כמו שהילד הראשון של אמא הוא בכור. את…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים חיי שרה

פרשת השבוע לילדים חיי שרה : שרה הייתה צדיקה שחייה בתוך עיר ושכונה של אנשים רעים, בעלי מידות רעות.. והנה היא לא התבלבלה ושמרה על כבודה, ועל המידות הטובות שלה בלי לעשות רע לאף אחד ולגמול חסד עם אחרים והנה…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים וירא | מצוות הכנסת אורחים

פרשת השבוע לילדים וירא | מצוות הכנסת אורחים : אברהם אבינו היה מכניס אורחים גדול. אוהלו היה פתוח מכל צדדיו בארבעה פתחים, כדי שלא יצטרכו לחפש בית פתוח. ביום השלישי למילתו של אברהם היה עדין חולה ותשוש, רחם עליו ה'…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים תולדות

פרשת השבוע לילדים תולדות יצחק ורבקה התפללו במשך שנים לילדים. ה' נענה לתפילתם ופקד אותם בתאומים. מיד בלידתם חשו כולם את השוני: הראשון שנולד היה נראה כאדם עשוי- מגודל שיער ואדמוני לכן נקרא שמו "עישו", והשני שאחז בעקבו וניסה לצאת…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים עקב | ברכת המזון

פרשת השבוע לילדים עקב : פירוש המילה עקב – בגלל. כתוב בפרשה "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה.., ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך". כן כן, בגלל שתשמרו את המשפטים – את המצוות האלה, הקדוש…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים ויצא

פרשת השבוע לילדים ויצא : כשעבר יעקב במקום בו עתיד להבנות בית המקדש וכיום שוכן בו הכותל המערבי, השקיע ה' את החמה כדי שילין בו. יעקב אסף אבנים וסדרם תחת ראשו, וכיוון שכל אחת רצתה שהוא יישן דווקא עליה- נעשה…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים וישלח

פרשת השבוע לילדים וישלח : תפוס כלל בידך – עשו שונא הוא ליעקב ! עשיו לקח 400 איש כולם גיבורי חייל, ויוצא לקראת יעקב במלחמה. כנקמה הבאה מקנאה על כך שעשיו בטיפשתו ביזה את החכמה, שהיא הבכורה, ומכרה ליעקב הצדיק…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים וישב | מידת קנאה

פרשת השבוע לילדים פרשת וישב  פרשת וישב | מידת קנאה יעקב אבינו אהב את כל בניו ובנותיו, אבל את יוסף שהיה יתום מאמו – אהב במיוחד. הוא תפר לו כתונת פסים של משי. שאר האחים קנאו ביוסף, וכאשר מקנאים במישהו…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים מקץ

פרשת השבוע לילדים מקץ לילה אחד, חלם פרעה מלך מצרים על שבע פרות שמנות ובריאות שעלו מהיאור ולחכו עשב. לאחר מכן עלו עוד שבע פרות כחושות ובלעו אותן. כך חלם גם על שבע שיבולים דקות שבלעו שבע שמנות. מכשפיו ויועציו…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים וילך

פרשת השבוע לילדים, וילך : כל הילדים אוהבים הכנסת ספר תורה את האורות את השירים והריקודים ובטח גם את הממתקים, ורצינו ללמד אותם על הסופר סת"ם ועל העבודה הקשה והחשובה שלו בכתיבת המצווה החשובה הזו. ובטח כל ילד שואל גם…

קרא עוד...