פרשת יקרא

פרשת השבוע

פרשת השבוע ויקרא תשע"ג

בס"ד (ויקרא א–א) "ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו" לכאורה הי' צריך להיות כתוב ויקרא ה' אל משה, או וידבר ה' אל משה, ולמה איפה שמופיע ה' לא מופיע משה, ואיפה שמופיע משה לא מופיע ה'. אלא הכל לרמז על…

קרא עוד...