פרשת ניצבים

פרשת השבוע

אהבת חברים + אהבה בין ישראל = היא תחילת הגאולה | פרשת ניצבים

(דברים כט-ט) "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם". אהבת חברים | פרשת נצבים גדולה ומפורסמת מעלת האחדות והאחווה ואהבת ישראל בכלל, וחברים בפרט. וכמו שכתוב (ויקרא יט-יח) ואהבת לרעך כמוך. ומי שמתבונן קצת על מילת "כמוך" יבין קצת עד…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אתה חושב את עצמך חכם? אולי לכן לא הולך לך…

וזהו (דברים כט-יז וכו') "פן יש בכם איש או אשה או משפחה, אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלקינו.. פן יש בכם פורה ראש ולענה.. כי בשרירות לבי אלך.. לא יאבה ה' סלוח לו". פרש"י 'בשרירות לבו' במראית לבו, כמו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כיצד היא הבחירה ?

כיצד היא הבחירה ? אני כזה וזהו !? האם החיים מוכתבים מלמעלה ואנחנו מסתובבים כמו בובות ? לכל אחד מסתובבים השאלות בבטן. כנסו לשמוע מה רבי נחמן מברסלב אומר על זה. וזהו (דברים ל-יט) "החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת ניצבים | סייעתא דשמייא רק ע"י שמחה

פרשת ניצבים : להמשיך השגחה שלימה מה שנקרא סייעתא דשמייא, שהשם יתברך יעזור לו בכל מעשיו וצרכיו, לחיות רגוע באמונה ושמחה, בלי דאגה – אי אפשר אלא ע"י שישבר תאות ממון. כי תאוות ממון היא בחינה של עבודה זרה בחי' עצבות – כי הם…

קרא עוד...