פרשת שלח

פרשת השבוע

ארץ אוכלת יושביה | פרשת שלח

(במדבר יג-לב) "ארץ אוכלת יושביה הוא". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' קכט) כי טבע האכילה שהמזון נתהפך לניזון, כגון כשהחי אוכל צומח, כגון עשבים, העשבים נתהפכים לחי כשנכנסים לתוך מעיו. וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מצוות השם קל מאד לשמור – הכל תלוי ברצון ובחשק הלב

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע שלח, וזהו (במדבר טו-לט) "וזכרתם את כל מצוות השם ועשית אותם". מצוות השם – המדריך המהיר לקיומם בשמחה ! כל מצוות ה' הם תרי"ג, כמ"ש חז"ל (מכות כג: שמות רבא לג-ז,ח) והלכותיהם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לשון הרע | פרשת שלח

תקציר: לשון הרע | פרשת שלח. ועתה באתי על הרעה של אנשים שהם בעלי דמיונות, והם מומחים לראות ולהתבונן וללמוד מוסר, לא על עצמן חלילה, אלא על אחרים ורק על אחרים. והם תמיד יודעים סיבת ושורש העונש שה' הביא על…

קרא עוד...
פרשת השבוע

למה ה' עושה לי את זה ? למה זה מגיע לי ?

וזהו (במדבר יג, ב-ג) "וילונו על משה ועל אהרן… ויאמרו אליהם כל העדה… ולמה ה' מביא אותנו אל הארץ הזאת". אחד מיסודות האמונה היא – שאֵל (על) השם יתברך לא שואלים שאלות, כי בוודאי הוא יודע מה הוא עושה ולמה…

קרא עוד...