פרשת שמיני

  • איך להכין עצמי להתעלות רוחנית ?

    איך להכין את עצמי לקבל רוחניות ? משל למלך שצריך להגיע היום במשך היום לביתו, כי אז יש לו זמן להכין את הבית במאות פרטים, בין בסילוק חפצים לא הולמים ומתאימים, בין לנקות ולצחצח הבית, ולסדר את השולחן והמושב, ולפרוס…

    קרא עוד...