פרשת תולדות

פרשת השבוע

לא להיות עקשן בחיים וגם בתפילות | פרשת תולדות

(בראשית כה-כב) "ותאמר אם כן, למה זה אנכי?!". דרך העולם להתעקש על הרבה דברים בגשמיות וברוחניות, כי סובר שדבר זה שהוא מתעקש עליו הוא טוב מאד, או לפעמים משום שכך מתחשק לו מאיזה סיבה, אמיתית או דמיונית, וכדי להשיג רצונו,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

את אשר יאהב השם יוכיח – הכל לטובה

את אשר יאהב השם יוכיח – הכל לטובה (בראשית כה-יט) "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק". מבואר בדברי רבינו הקדוש (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' עד) שאברהם – הוא בחינת חסד, ויצחק בחינת גבורה, פחד יצחק (בראשית לא-מב).…

קרא עוד...
פרשת השבוע

למה לי הבכורה | פרשת תולדות

(בראשית כה-לב) "ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה". פרש"י למה לא רצה עשו את הבכורה – כי מתנודדת והולכת היא הבכורה, שלא תהא כל העת העבודה בבכורות, כי שבט לוי יטול אותה, ועוד אמר עשו מה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מעלות וקדושת יעקב אבינו

מעלות וקדושת יעקב אבינו – הלואי ונזכה ללכת בדרך אבותינו! כל אחד אוהב להתפאר ולהתגדל בכבוד אבותיו – אז הנה לפנכים כמה מעלות על קדושתו הבחיר באומה הוא יעקב אבינו. וזהו (בראשית כה-זך) "ויעקב איש תם יושב אוהלים". ופרש"י "תם",…

קרא עוד...
פרשת השבוע

להתחזק בעבודת התפילה ולא לזלזל ולא לבזות את הקודש | פרשת השבוע תולדות

להתחזק בעבודת התפילה ולא לזלזל ולא לבזות את הקודש | פרשת השבוע תולדות לא לבזות את הקודש | עבודת התפילה וזהו (בראשית כה-לד) "ויבז עשו את הבכורה". ופרש"י העיד הכתוב על רשעו, שביזה עבודתו של מקום. ודבריו נובעים מחז"ל במדרש…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כוח התורה – ללמד את האדם לחיות את החיים

כוח התורה פרשת תולדות ע"פ רבי נחמן מברסלב | תקציר : כולם מחפשים איך לחיות את החיים. איך לזכות לשלום בית וילדים טובים ובטח לא אנשי רחוב חוצפנים ועזי פנים… והכוח לחיות את החיים ולעמוד בכל נסיונות העולם הזה –…

קרא עוד...
חינוך ילדים

תולדות האדם הם ילדיו | פרשת תולדות | ישיבת ברסלב מאיר

עיקר הגיל, ועיקר התועלת, ועיקר הכוחות והמשאבים צריכים להשקיע בחינוך עד גיל בר מצווה.., וזה היפך ממה שחלק גדול מהציבור טועה וחושב, שעד גיל שלוש עשרה אין עם מי לדבר, וצריך רק לספק צרכיו ורצונותיו של הבן, לפנק אותו ולעשות…

קרא עוד...