פרשת תצוה

פרשת השבוע

אהבת הצדיקים והתלמידי חכמים זה אהבת השם יתברך | פרשת תצוה

(שמות כח-כט) "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו, בבואו אל הקודש, לזכרון לפני ה' תמיד". ופירש החזקוני "בחושן המשפט" – על שם שמגיד משפט ישראל וצרכיהם, "לזכרון לפני ה' תמיד" – פירש הספורנו שיזכור ה' זכותם, ויפקוד את…

קרא עוד...
פרשת השבוע

למה לברוח מן הכבוד ?

(שמות כט-מג) "ונקדש בכבודי". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא-סי' קלא) שצריך להתירא ולפחוד מן הכבוד (כלומר אדם שמחלקים ונותנים לו כבוד, אל התנהג כדרך רוב העולם הטיפשים ששמח מאד ומתנפח ומתגאה עקב כך, אלא אדרבא ידאג…

קרא עוד...
פרשת השבוע

גודל וחשיבות עשיית המצווה בעצמו | פרשת תצוה

(שמות כז-כ) "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך". אמרו חז"ל (מדרש הגדול כאן) מה תלמוד לומר "ואתה תצוה"?לפי שנאמר (שמות כה-כג) ועשית שולחן, ועשית מנורת זהב (שם שם, לא) ואת המשכן תעשה (שם כו-א) שומע אני…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

מהי המעלה של הדלקת נרות ביהדות?

פרשת השבוע על גודל מעלת וקדושת הדלקת נרות. כי בודאי סוד גדול למה היה חיוב להדליק נר תמיד? בשביל לזכות את ישראל "ולכפר על נשמתן, שהיא משולה לנר" שנאמר (משלי כ-כז) נר ה' נשמת אדם וגו'. וזהו ג"כ סוד הדלקת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מי הם חכמי לב האמיתיים ? פרשת תצוה מאת ראש ישיבת ברסלב

וזהו (שמות כח-ג) "ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי". ידוע מהמציאות שיש כמה וכמה מיני חכמים, ישנם אנשים חריפים ובעלי תפיסה מהירה, וישנם חוקרים בתחומים שונים המתעמקים בתחום התעניינותם,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

סגולה לזכרון | תפילה לזיכרון

כמה מילים וכמה עיצות סגולה לזכרון ולאחר מכן תפילה מועילה להצלחה במבחנים של החיים ! סגולה לזיכרון כתוב בתורתינו הקדושה (שמות כח-ט,יב) "ולקחת את שתי אבני שוהם", ופיתחת עליהם שמות בני ישראל.. ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זכרון לבני…

קרא עוד...
פרשת השבוע

יהדות

יהדות : פרשת השבוע תצוה – מדבר ראש הישיבה על מהותו ושאיפותיו של בן תורה אמיתי, שווה קריאה לקבל מושגים בשאיפה רוחנית… בן תורה | פרשת השבוע תצוה בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת תצוה לכבוד… אחדשה"ט!…

קרא עוד...
פרשת השבוע

קירוב רחוקים | פרשת תצוה

הנה כל יהודי צריך לעסוק במצוות קירוב רחוקים, דהיינו לקרב הרחוקים מה' ומתורתו, להכניסם תחת כנפי השכינה, וכן לקרב כל יהודי לעבודת ה'. והנה ענין הקירוב והתוכחה – הם דברים נפלאים, אלא שאליה וקוץ בה, כי בעניין הקירוב רחוקים – הדברים…

קרא עוד...