פרשת תרומה

פרשת השבוע

מעלת הצדקה | פרשת תרומה

(שמות כה-ב) "ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא סי' עא) שכל הנבראים וכל ההולדות, כולם הם רק בשביל התגלות כבודו יתברך. ועיקר הכבוד של השם…

קרא עוד...
התבודדות

כמה זמן להשקיע בהתבודדות? פרשת השבוע תרומה

תקציר: כמה זמן להשקיע בהתבודדות? לכתחילה ובדיעבד אם אין לי זמן? פרשת השבוע תרומה – מאת ראש ישיבת נצח מאיר הרב שמעון יוסף הכהן ויזנלד שליט"א (שמות כה – א, ב) "וידבר ה'.. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה".…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תפנו מקום לקדושה – תעשו פינה חמה להשם יתברך

תפנו מקום לקדושה תעשו פינה חמה להשם יתברך | פרשת השבוע תרומה מתוך העלון השבועי של ישיבת נצח מאיר. וזהו (שמות כה-ח) "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". תפנו מקום לקדושה תעשו פינה חמה להשם יתברך : ופרש"י ועשו לי מקדש.…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ועשו לי מקדש – למצוא פינה מיוחדת לעבודת ה'

ועשו לי מקדש – למצוא פינה מיוחדת לעבודת ה'… פרשת השבוע תרומה וזהו (שמות כה-ח) "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". ואיתא בליקוטי מוהר"ן (קמא. סי' צד) ושכנתי בתוכו (במקדש) לא נאמר, אלא "ושכנתי בתוכם". מלמד שהקב"ה משרה שכינתו, בתוך כל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שויתי ה' לנגדי תמיד

כתוב (תהלים טז – ח) שויתי ה' לנגדי תמיד. ואיתא בדברי מו"ז מור"ם זצ"ל וז"ל (או"ח סי' א. סא) שויתי ה' לנגדי תמיד.. הוא כלל גדול בתורה, ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת ביבי והשרים | פרשת תרומה

הנה פרשת השבוע הזאת נכתבה לפני שנים רבות ועדיין היא אקוטאלית – כי היא אמיתית והיא יסוד לחיים טובים ! אין לאף אחד מנוחה מהעולם הזה – גם לא לעשירים (אובמה ז"ל נכנס לתפקידו שחור ויצא עם שיער לבן –…

קרא עוד...