פשרה

פרשת השבוע

פשרה ומידת הוותרנות היא יסוד גדול לשלום | פרשת השבוע ואתחנן

וזהו (דברים ו, יח) "ועשית הישר והטוב בעיני ה' אלקיך". פסוק זה חשוב מאד מאד, עד כדי כך שכל חומש דברים שהוא תמצית כל התורה כולה נקרא על שם הפסוק הזה, שהוא כלל גדול בתורה, וכמ"ש חז"ל (ע"ז כה.) כתיב…

קרא עוד...