פתח אליהו

  • פתח אליהו

    פתח אליהו.   טוב לומר לפני כל תפילה (ובכלל מובא בספרים שהוא תיקון להמוחין והתעוררות הלב) את פתח אליהו, המועילה לפתיחת הלב בתפילה, ותיקון המוחין.  פתח אליהו הנביא הוא מאמר מתוך ספר הזוהר, המופיע בהקדמה לתיקוני הזוהר, ועוסק בעיקרו בעשר הספירות ובדרך…

    קרא עוד...