שי למורא

ברסלב מאיר כללי

צמאה נפשי

כאיל תערוג על אפיקי מים. צמאה נפשי לאלוקים. צמאון לקירבת ה´, צמאון לתשובה כנה, צמאון לדביקות וביטול לה´. לא-ל חי. שהוא יתברך חיותי, וכל מחשבותי עליו. והוא ורק הוא ית´ כביכול חי באמת, וחי לנצח, וחייו חיים. מתי אבוא ואראה…

קרא עוד...
תיקון הכללי

רבי נחמן מברסלב 148

רבי נחמן מברסלב 148. מאת ראש מוסדות ברסלב – הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א] (מתוך ספר "שי למורא" על התיקון הכללי) אויבי יאמרו "רע" לי.  כי היצר הרע והס"א וחיילותיו, וכן השונאים ומתנגדים אומרים "רע" יהא לך בסופך, והנך הולך…

קרא עוד...