שמחת הנפש

תיקון הכללי

תיקון הכללי | שמחת הנפש

שמחת הנפש | מתוך פרקי תהילים של תיקון הכללי לכן שמח לבי, ויגל כבודי. (תהלים ט) בשפה מדוברת "לכן" משתמשים ע"פ הרוב, ביחס לנאמר מקודם, אבל כאן "לכן" קאי על "כי" הנאמר בפסוק הבא, וכדפרש"י לפי שאני בוטח כי לא…

קרא עוד...