שמיני עצרת

פרשת השבוע

הקפות שניות ושמחת תורה – אשריכם ישראל זכיתם!

בחג השבועות קיבלנו את התורה, אחרי קבלת מלכות שמים, לציות מלא, ונאמנות מוחלטת להשי"ת ותורתו בבחי' (שמות כד-ז) כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע, ובשבועות אנו מתחדשים בכיסופים לקבלת התורה בהתחדשות, ועל כן בני ישראל הקדושים ערים כל הלילה בציפיה…

קרא עוד...