תודה לבורא עולם

תפילה

תפילת הודיה לבורא עולם

תפילת הודיה לבורא עולם, נכתבה לגידול ופרסום ה` יתברך, מצווה גדולה להפיץ ולפרסם את התפילה. לומר תודה לבורא עולם על כל מה שנתן ונותן לנו בחסדו. בסייעתא דשמייא – לפניכם תפילת הודיה לבורא עולם מנוקדת : 100% קרבת אלוקים !…

קרא עוד...