תפילה לפני מבחן

  • תפילה לפני מבחן

    תפילה לפני מבחן. טוב לומר לפני כמה פרקי תהילים, לחמם את הלב, ואז לומר את תפילה לפני מבחן, וכמובן להוסיף תפילה בשפה האישית שלכם אל השם, יחד עם ה- תפילה לפני מבחן… ולהפריש כמה מעות לצדקה כי ה- צדקה פותחת שערי תפילה…

    קרא עוד...