tormim148

תודה על תרומתכם !

מוסדות ברסלב מאיר ע"ר 

רחוב הרב סלנט 7 ירושלים

טלפונים ישירים לרבנים לבירורים ויצירת קשר : 

וואטסאפ 051-5505148

בטופס דלקמן – ניתן למסור שמות לתפילה, פדיון נפש, הסרת עין הרע והתרת קללות

(טוב לפרט את הבקשות), ניתן לציין ימי הולדת,

ולהבדיל בין החיים לנפטרים

שמות נפטרים יש למלא שם הנפטר/ת ושם האמא או האבא לפי המנהג – עם תאריך פטירה עברי !

בישיבת ברסלב בכותל המערבי בקבר רחל הרשב"י ואומן אצל רבי נחמן מברסלב

ושאר מקומות הקדושים כל השנה ובימי הילולה ועיתות רצון

ע"י חסידי ברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה