הפסקה | פרשת השבוע ויקרא, ישיבת ברסלב.

בדורינו דור לחוץ וחסר סבלנות, מלא ייסורים ודאגות, והגוף הוא מלא קפיצים, וקשה מאד להחזיק את הראש ואת הגוף במקום אחד ובנושא אחד הרבה זמן, ואנשים חשים כאילו עומדים להתפוצץ באם לא יקומו ויעשו הפסקה קצרה והתרעננות יכולים להתפוצץ ולהתרחק.., ועוד יותר בדורינו ממש דור מלא בעיות בפרטי הנפש, ובפרט בענין חוסר קשב וריכוז לזמן ממושך, ע"כ בודאי שיש מקום לאלו שחשים צורך בכך להרבות בהפסקות, לתת נייחא למוחין ולעצבים ולנפש (וגם קצת לגוף), ואכן ישנם הרבה תלמידים שצריכים שיעורים יותר קצרים וקטנים בזמן עם הפסקות קטנות יותר תכופות לצורך הנ"ל, ובלאו הכי – לא סגי.

להורדה עלון שבועי פרשת השבוע ויקרא >> ברסלב >> ברסלב, פרשת השבוע ויקרא

pesek, הפסקה

 

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ויקרא.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (ויקרא א-א) "ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו".

פרש"י (והוא מתורת כהנים, נדבה, פרק א, ח-ט) יכול אף להפסקות היתה קריאה? תלמוד לומר 'וידבר', לדיבור היתה קריאה, ולא להפסקות,

ומה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה, ובין ענין לענין,

קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט (דהיינו כל תלמיד הלומד מרבו). עד כאן.

כי אפילו מחשב ורובוט, צריך ליישב "דעתו" לפני שמתחיל לעשות פעולתו,

ק"ו בשר ודם שצריך ליישב ולסדר את החומר הנלמד ולסכם לעצמו את הדברים, וצריך להתבונן בחומר הנלמד ולהעמיק בו ולסדרו כדי להבינו היטב היטב, וכדי לזכרו.

הלא תראה שמי שלדוגמה לומד דף גמרא, כשחוזר על אותו דף אפילו מיד, מעמיק יותר ושם לב להרבה פרטים שמקודם לא שם לֵב, או לא הבינם כראוי, או לא הבינם מספיק [וכל זה נהג בכל הדורות קל וחומר בדורינו, שאנחנו נמצאים במצב של ירידת הדורות מתמדת] וישנה עוד סיבה שבגללה צריכים "הפסקות", והיא לצורך איוורור ונייחא למוחין,

ובפרט בדורינו דור לחוץ וחסר סבלנות, והגוף (מכוח הדמים שלא הזדככו עדיין) הוא מלא קפיצים, וקשה מאד להחזיק את הראש ואת הגוף במקום אחד ובנושא אחד הרבה זמן, ואנשים חשים כאילו עומדים להתפוצץ באם לא יקומו ויעשו הפסקה,

ועוד יותר בדורינו ממש דור מלא בעיות בפרטי הנפש, ובפרט בענין חוסר קשב וריכוז לזמן ממושך,

על כן בודאי שיש מקום לאלו שחשים צורך בכך להרבות בהפסקות, לתת נייחא למוחין ולעצבים ולנפש (וגם קצת לגוף), ואכן ישנם הרבה תלמידים שצריכים שיעורים יותר קצרים וקטנים בזמן עם הפסקות קטנות יותר תכופות לצורך הנ"ל, ובלאו הכי – לא סגי.

וכן כל אדם יבדוק בעצמו ויברר את צרכיו הנפשיים ויפעל כפי המתבקש לשם שמים (ירידה לצורך עליה, הפסקה לצורך ולטובת המשך הלימוד), ויכוון שיעשה את העיקר עיקר והטפל טפל, שלא יגיע למצב של לומד קמעא ומתבטל הרבה, ונמשך אחר הבטלה.

וזה גם כן עניין ה"בין הזמנים" שהנהיגו גדולי הדורות, שמפסיקים פורתא כדי לאגור כוחות הגוף והנפש כדי להמשיך לעבוד את ה' ביתר שאת ויתר עוז בכוחות מחודשים, ובחשק נמרץ, וכדי להתאושש מהשחיקה וההתשה,

כי התורה הקדושה נקראת 'תושיה', על שם שהיא מתשת כוחו של אדם כמ"ש חז"ל (סנהדרין כו:).

אבל ברור שגם בין הזמנים – אין זה זמן הפקר והפקרות, וזמן בטלה, אלא גם אז בודאי צריכים לקבוע עתים לעסק התורה ולעסוק בתפילה ועבודת ה' ביתר שאת ובמוחין – דגדלות בלי לחץ זמן, אדרבא יש להתפלל אז ביתר נעימה ואהבת ה' באריכות ודביקות, כי הזמן עומד לו לרשותו לשם כך.

וזה ג"כ בחינת שבת ויום טוב – שמן השמים מכריכים אותנו לטובתנו לעשות הפסקה בכמה אופנים ממה שאנו עוסקים כל השבוע, והדבר מביא גם כן תועלת עצומה לענין הנ"ל של נייחא דמוחין ומנוחת הנפש.

וידוע ומפורסם שגם הבעל שם טוב הקדוש זיעוכי"א, היה מפסיק באמצע העסק בתורה כמה וכמה פעמים – להתבונן על גדולת ה' ושיפלותנו ועל גודל הזכות שיש לנו לעסוק בתורתו הקדושה ובעבודתו. ולזכור למה בעצם אנו עוסקים בתורה ולפני מי אנו עוסקים בתורה, ובאיזה כוונה ולאיזה מטרה אנו עוסקים בתורה.

והנה בענין ההפסקות לאו כל האנפין שווים, והכל לפי האדם ולפי מצבו ולפי הענין, ולא הרי זה, כהרי זה, ובלבד שיכוון את לבו לשמים.

ויהי רצון שנזכה לעבדו יתברך תמיד מתוך שמחה ואהבה ודביקות ומוחין דגדלות.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות לשמחת פורים ו- מתנות לאביונים יתקבלו בברכה

054-8496548

 

תאמינו שדברים טובים הולכים לקרות

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

תפילה לרפואה

נכתב ב כ״ט בניסן ה׳תשע״ה (18 באפריל 2015)

6 תגובות

אין ייאוש בעולם כלל...

נכתב ב א׳ באייר ה׳תשע״ז (27 באפריל 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים |...

נכתב ב א׳ באייר ה׳תשע״ז (27 באפריל 2017)

אין תגובות

צרות העולם הזה |...

נכתב ב א׳ באייר ה׳תשע״ז (27 באפריל 2017)

אין תגובות

די לבקש לגיטימציה מן...

נכתב ב ל׳ בניסן ה׳תשע״ז (26 באפריל 2017)

אין תגובות

חסד חינם

  • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
  • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
  • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
  • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.