מי שרוצה חיים טובים בלשון העולם זורמים, עם סייעתא דשמייא (סיוע משמיים) בלי מניעות ובלי טירדות וקשיים מיותרים

צריך לראות להמתיק מעליו את הדינים,

כי אדם הוא אדם ואוסף נקודות חובה על מעשים קלקולים, גם נקודות טובות על מעשים טובים,

וצריך מידי פעם לראות להמתיק את הדינים שלא יקבל "שלילה" או ייסורים חס ושלום מעבר ליכולת שלו,

על כן טוב להמתקת הדין לומר תפילה להמתקת הדינים, וטוב לאומרה כמה פעמים עם תוספת מילים מהלב בקשות ותחינות במילים שלכם תפילה להמתקת הדינים לפני השם בחן בחסד וברחמים !

ועי"ז אפשר לזכות לחיים בלי צער ויגון מיותר

כי ניסיונות תמיד יש ומבחנים צריך לעבור בעולם הזה לזכות לחיי עולם הבא…

אבל ע"י תפילה להמתקת הדינים אפשר לעבור אותם ביתר שאת ובקלות בלי צער מיותר !

תפילה להמתקת הדינים.

תאמינו שדברים טובים הולכים לקרותהמתקת הדינים

(ליקוטי תפילות צג , מיוסד ע"פ תורה ע"ד)

ותרחם עלי ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים ותבטל מעלי כל מיני דינים שבעולם, ותשמרני ותצילני תמיד מכל הדינים הקשים הנמשכין מסטרא דמסאבא מזהמת הנחש.

אנא יהוה, רחמיך רבים מאד, אל תעשה עמי כחטאי ולא תגמל עמי כעוונותי, ועשה את אשר תעשה ברחמיך הרבים, ושמרה נפשי, והצילני מדינים הקשים האלו הנמשכין דרך הסטרא אחרא.

ותרחם עלי ותהיה בעזרי, ותתן לי דעת ושכל דקדושה, לעסוק בתורתך באמת, באופן שאזכה להמתיק גם כל הדינים הקדושים הנמשכין דרך הקדושה שהם בחינות גבורות יצחק, אשר כל אלו הדינים הקדושים הם לטובה, גם אותם אזכה להמתיק שיתהפכו לחסדים גמורים. מכל שכן שלא ישתלשל מהם חס ושלום שום דינים קשים רחמנא לצלן:

רבונו של עולם, ידעתי ואני מאמין שכל הדינים והייסורים העוברים עלינו בכלליות ישראל ובפרטיות מה שעובר על כל אחד ואחד בכל עת ובכל זמן, וכל המניעות והבלבולים המונעים ומבלבלים אותנו מעבודתך, כולם נשלחים מאתך לטובתנו, ואם אנחנו חושבים אותם לרעות חס ושלום, אלהים חשבה לטובה, כי כונתך תמיד לטובה כי ההתרחקות הוא עקר ההתקרבות, ואתה מוכיח ומייסר ומנסה ומצרף אותנו לטובתנו, כמו שכתוב: "כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך".

אבל מריבוי חלישות נפשנו, מריבוי עוונותינו, ומעצם עכירת וגשמיות גופנו, אין אנו יכולים לקבל אפילו דיניך הקדושים, כי הייסורים והמניעות מבלבלים ומטרידים אותנו מאד מאד, עד אשר "כשל כוח הסבל".

עד אשר על ידי זה נתרחקנו ממך כמו שנתרחקנו.

ובפרט אנכי הדל והאביון וכו' אשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עלי מילדותי, מעודי עד היום הזה וכו', (ויפרש כל שיחתו כל המניעות והבלבולים והייסורים וההסתות והניסיונות והצירופים שעברו עליו מעודו, וכל המכשולות והחטאים והפשעים שנכשל בהם וכו' וכו', כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו), ובודאי בכל מה שעבר עלי, בכולם כוונתך היה לטובה, לנסותני ולצרפני על ידי אלו הענינים דיקא, אבל מעוצם קטנות ושטות דעתי ועכירת גופי, לא יכולתי לעמד בשום בחינה דקה וניסיון קל וצרוף כל שהוא, "בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבר פי".

רבונו של עולם, האומר לעולמו די יאמר לצרותי די, וירחם עלי ברחמיו המרבים ברחמיו הגדולים, בכוח הרחמים שחתרו והשיגו כל הצדיקים האמתיים, וימתיק ויבטל כל הדינים מעלי, ומעל כל בני ביתי, ומעל כל הנלווים אלי, ומעל כל ישראל.

כי אין מי שיעמד בעדנו עתה בדור הזה בעוקבות משיחא באחרית הימים האלה, בעת צרה הזאת, כי אם כוח וזכות כל השבעה רועים וכל הצדיקים שוכני עפר, כחם וזכותם הגדול יגנו עלינו, וימליצו טוב בעדנו, ויעשו כחכמתם הגדולה, וכרחמיהם המרבים וימתיקו ויבטלו מעלינו כל מיני דינים שבעולם, באופן שנזכה מעתה להתקרב להשם יתברך באמת.

ויהיה נמשך עלי ועל כל ישראל לב חדש ורוח חדשה דקדושה, ואשכח לגמרי דרכי הרע ומחשבותי הרעות והמבלבלות מאד. ואזכה מעתה לחשוב רק בתורה ועבודה בקדשה ובטהרה גדולה ולהיות דבוק בך ובצדיקיך האמתיים ובתורתך הקדושה תמיד, באפן שאזכה לידע ולהבין תורתך הקדושה על בוריה ואמתתה. ועל ידי זה אזכה לרפאות את נפשי מכל מכאוביה ותחלואיה ומכותיה האנושות והרבות והעצומות מאד מאד בלי שעור וערך ומספר, אשר הרביתי להחלותה ולהכותה לייסרה ולהכאיבה, על ידי רבוי עוונותי ופשעי העצומים והרבים מאד, אשר אין שום דרך לרפאותה כי אם ברחמיך הרבים לבד ובישועתך הגדולה והעצומה, כי ממך לא יפלא כל דבר.

קישורים נוספים לתפילות נפלאות בסגנון תפילה להמתקת הדינים >> תפילה לישועה , תפילה נפלאה

וטוב לתת על פדיון נפש להסיר מעליו את הדינים >> פדיון נפש חסידי ברסלב.

קטגוריות: תפילה

8 תגובות so far.

 1. אשריכם הגיב:

  לבריאות אושר ופרנסה תודה אשריכם

 2. אנא ברחמים רבים ברכו את שמעון בן מסעודה לרפואה שלמה והמתקת דינים שיבריא במהרה אמן תבורכו

 3. אורטל הגיב:

  ברחמים רבים ברכו את מרי מרים בת אליס ילדה בת 15 וחצי שהתעלפה איבדה את ההכרה שלה ומאז היא מונשמת עם פגיעה קשה במוח הרופאים לא נותנים תקווה או סיכוי אבל אנחנו המשפחה לא מפסיקים להתפלל ולהאמין ישועת השם כערף עין אנא תכוונו תפילה זו למען ברעאותה ולמען המתקת הדינים שתתבטל הגזרה הקשה. הזו מעלייה ויחד ים זאת לקרוא פרק תהילים למענה מרים מרי בת אליס לרפואה שלמה לחסדי שמיים

 4. שלומי הגיב:

  רפואה שלמה שהמחלה תסור ממני לעולמים

 5. ברכה לתינוקת קיימה בת חיה שיבטלו מעליה כל גזרות קשות ותחלים במהרה בבריאות איתנה ומלאה. אמן!!!

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

תומכי התורה

נכתב ב ז׳ בסיון ה׳תשע״ה (25 במאי 2015)

אין תגובות

תפילת חנה

נכתב ב כ״ז באייר ה׳תשע״ד (27 במאי 2014)

7 תגובות

לומדי התורה הם מקיימי...

נכתב ב א׳ באלול ה׳תשע״ג (7 באוגוסט 2013)

אין תגובות

שמואל הנביא

נכתב ב כ״ז באייר ה׳תשע״ג (7 במאי 2013)

תגובה אחת

חג השבועות מאמרים וסיפורים

נכתב ב ד׳ בסיון ה׳תשע״ז (29 במאי 2017)

אין תגובות

אמן יהא שמיה רבא

נכתב ב ד׳ בסיון ה׳תשע״ז (29 במאי 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים נשא

נכתב ב ג׳ בסיון ה׳תשע״ז (28 במאי 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע במדבר |...

נכתב ב כ״ח באייר ה׳תשע״ז (24 במאי 2017)

אין תגובות

חסד חינם

 • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
 • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
 • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
 • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.