פדיון נפש

פדיון נפש

פדיון נפש

מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה. (ייעוץ חינם עבור פדיון נפש).

לא זורם לכם בחיים ? כיצד נפטרים מגזירה קשה, פחד וחרדות ומחלות נפש ? איך פותחים את המזל ? אתם לפני ניתוח – צרכים המתקת הדין, וסייעתא דשמייא…?

מה זה פדיון נפש ?

פדיון נפש היא הפעולה הרוחנית שמשחררת את האדם מגזירה או חסימה רוחנית ! מה ממתיק את הדינים והייסורים מעל נפש האדם, מי עושה זאת, ואיך עושים זאת ? התשובות תמצאו במאמרים הבאים על סדר פדיון נפש. הערה : פדיון נפש הוא לא דומה בפשט ובתפילות ובכוונות על דרך הסוד (הקבלה) של סדר פדיון כפרות. מעניין אתכם אם יש עליכם עין הרע ?!

אם אתם נמצאים בתקופה קשה לא הולך בשידוכים, לא מוצאים זיווג הגון, והפרנסה דחוקה והחיים לא זורמים… או כשיש מחלה (בגוף או בנפש) או שאתם או קרוב חשוב לפני ניתוח…

רבינו נחמן מברסלב אמר : אנחנו צריכים בהתחלה לעשות מה שהעולם עושה בסוף !

ופירושו היא – כי העולם, בעת צרה עושים ומחפשים ריבוי השתדלות ורדיפה אחר רפואות ותרופות וקמיעות וטריקים וכו' וכו' !

אבל אנחנו (כל יהודי מאמין) צריכים להקדים תפילה, וגם פדיון נפש לפני, כדי שההשתדלות והמזל והצינורות הרוחניים והסייעתא דשמייא הן לרופא לפני ניתוח, הן לשדכן/ת, הן במכירת הדירה ובעסקים – תהא קודמת ומבורכת בכל מעשינו, על כן טוב לבצע פדיון נפש – בכל עת כמה פעמים, לפני שנגזר על האדם דינים וגזירות שונות ומשונות.., ולפני כל הנ"ל ובאמצע, ובסוף לחתום ולהבטיח את הישועה.

ידוע בספרי הקבלה שאחד התיקונים הגדולים ביותר שמסוגלים להועיל ולבטל מהאדם גזרות רעות, ולבטל דינים, ולפתוח את מזלו, לבריאות לרפואה להצלחה וכדומה – זה פדיון נפש. היתרון בתיקון הזה שהוא לא דבר ספציפי, אלא הוא על כל גופו של האדם מכף רגל ועד ראש בגוף ונפש, ושאר המדריגות הרוחניות של הנשמה.

כמה צריך לתת לפדיון נפש ?

דבר ראשון פדיון נפש טוב לעשות כמה פעמים בשנה (לא תמיד בפעם אחת אפשר לפעול ולקבל ישועה), על כן ישנם כמה תאריכים וזמנים בכל שלב בחיים וטוב לפני לקבל ייעוץ מראש.

הדעה המקובלת בעולם : להרב החיד"א הרש"ש הוא סדר פדיון נפש עם 160 מטבעות כסף, וכנגדם פודים סכום של 160ש"ח !

יש עושים פדיון נפש לפי גימטריה של השם עם שם האמא, ויש שנותנים סכום כסף לפי מספר תיבות הבקשה, לדוגמה : "רפואה" = בגימטריה 292, או זיווג הגון = 96 , הריון = 271 , פרי בטן = 351 וכו'.

השיטה הנוספת של פדיון נפש והיא עיקר, דברי רבינו נחמן מברסלב – שעיקר הפדיון נפש הוא המתקת הדינים. רבינו נחמן מברסלב אמר: צריך לראות שלא יהיה קמצן – כדי שלא ישאר אצלו דינים (ליקוטי מוהר"ן קפ). ולזה צריך חכמה יתרה, לדעת כמה אדם זה צריך ליתן, כדי שלא ישארו אצלו דינין.

והכלל הוא, כמה שחשב לתת [כנ"ל שלא יהי קמצן] שיוסיף עוד שקל שתיים כדי לשבר את היצר הרע – שזהו עיקר המתקת הדין וזיכוך הדמים העכורים (ועל כן כל אחד יעשה את החשבון לעצמו :

ודין פרוטה כדין מאה, וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמיים !).

וזהו "ורפא ירפא" (שמות כ"א) (עם שתי התבות) מספר "פדיון נפש". כי עיקר הרפואה – על ידי פדיון דווקא, על ידי שממתיקין הדין.

כשמחלטים לעשות פדיון נפש – טוב להתקשר ולהתייעץ לפני הפדיון, כי ישנם אופנים לפדיון חד פעמי (בד"כ לא פועלים ישועות בפעם אחת), וישנם מקרים כמו מחלות הנפש שצריך כמה וכמה פדיונות ופתרונות ושילוב קמיעות פדיון נפש יחד עם תפילות בקברות צדיקים שהיא בונה ופועלת לזמן ארוך ! (למשל : לפני ניתוח, אחרי ניתוח – להחלמה בריאה ומהירה. למציאת זיווג, לרצון לחתונה, לפריון, להריון תקין, לידה קלה, ועוד ועוד שלבים בחיים עוד דוגמה: פתיחת עסק, הצלחה בעסק, קידום העסק..) (ועל כן טוב להתייעץ לפני!).

 

צלצלו עכשיו

לייעוץ הכוונה ומסירת מעות לפדיון נפש – 050-4161022

בברכה לשמחת חיים , כל ההמתקות וכל הנפלאות – ישיבת "ברסלב מאיר"

פדיון נפש לרבינו נחמן מברסלב ותפילות !!

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר" הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

אמר רבינו נחמן מברסלב : טוב מאד לתן בכל עת על פדיון נפש לצדיקים, אפילו שלא בעת צרה חס ושלום.

וסיפר מכמה אנשים ממדינת קיר"ה, שרגילים מאד להרבות בנתינת פדיונות תמיד.

ואמר: שאילו היה לו איש צדיק שיהיה ראוי לעשות לו פדיון נפש, [כי לא כל אחד ראוי לעשות פדיון, כי צריך צדיק ותלמיד חכם גדול מאד במעלה מאד לכך, כמבואר לקמן], היה נותן לו על פדיון בכל יום, ובכל עת.

ודבר מזה הרבה, כי פדיונות הם דבר גדול מאד [אם נותנים אותם להצדיקים התלמידי חכמים וחסידים הגדולים במעלה הראויים לכך באמת]. (חיי מוהר"ן, תקלט.)

ענייני פדיון נפש מספר המידות וליקוטי מוהר"ן:

צריך ליתן ממון על פדיון – ערך המתקת דין סו.  ברכת הצדיק הוא פדיון – ערך צדיק קכב.  ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' ג, בענייני רפואה צריך חכם גדול מאד, שידע לכוון רפואה לחולאת, דהיינו סם פלוני לאיש פלוני, בזמן פלוני, כי כפי הזמן שצריך שימשך החולאת, כך גוזרין הסיבות לרפואתו, כדי שלא יוכל להתרפאות עד שיזדמנו יחד סבות אלו: סם פלוני ואיש פלוני, באופן שלא יהיה לו רפואה כי אם ביום פלוני, עיין שם. 

אבל כשעושין פדיון נפש וממתיקין הדין, ואזי נתבטל הגזרה, אזי קודם שגוזרין דין אחר, כי כשנמתק דין זה אזי גוזרין דין אחר, ובין כך ובין כך, דהינו אחר המתקת הדין הראשון קודם שגוזרין דין אחר, אזי יכול הרופא לרפאות החולה על ידי סמים, כי אזי אין דין, ואזי יוכל להתרפאות על ידי איזה סם שיהיה, כי אין צריך דוקא סם פלוני וכו' מאחר שאין דין כנ"ל.

נמצא שאי אפשר לרופא לרפאות – כי אם על ידי פדיון נפשכי צריכין לעשות פדיון תחלה לפני הרפואה – להמתיק הדין, ואז דייקא יש רשות לרופא לרפאות, כמשחז"ל (ברכות ס): 'מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות'.

מכאן דיקא, הינו אחר הפדיון, אז דיקא יש רשות להרופא לרפאות, כי קודם פדיון הנפש אין רשות להרופא לרפאות, כי צריך להתרפאות על ידי סם פלוני בזמן פלוני ע"י כנ"ל…

פדיון נפש ברסלב

פדיון נפש גדולי חסידי ברסלב

שם מבקש הפדיון (חובה) ומספר נייד ליצירת קשר

דואר אלקטרוני (חובה)

יש למלא שם פרטי ושם האמא, ויש לפרט את הבקשה
הערה: הבקשה מועברת לגדולי חסידות ברסלב שליט"א לעיון, ואם צריך אנחנו משתדלים להחזיר מהם - עיצה טוב לחיים !

הכנס מספר נייד, ליצירת קשר אם יהי' צורך !

 סדר פדיון נפש ברסלב

(ראה זה מצאנו בכ"י רבינו ז"ל: והוא ראשי פרקים מענין פדיון נפש

[ע' בלקוטי מוהר"ן סי' ק"פ] עם תפילה קצרה בסופו וראוי להציגה כאן)

מעות, ואת היקום אשר ברגליהם: 

צדק יקראהו לרגלו: צדק מלכותא קדישא: דינא דמלכותא דינא,

שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה,

אין הדין נמתק אלא בשרשו. 

שלשה ידים בבינה: יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, 

ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב,

 מ"ב שביצירה שם של אנא בכח, מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק, מ"ב שבאצילות הוי' פשוט במלואו ומילוי דמילוי:

יהי רצון מלפניך

שימתקו הדינים והגבורות הקשות

מעל (פלוני בן פלוני)

על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים

ורחמים גמורים ופשוטים

שאין בו תערובת דין כלל אמן:

<< עבור לדף התרומות – להעביר מעות פדיון נפש >>

התקשר עכשיו למסירת פדיון נפש ותמצא נחת ורפואה לנפשך

"ברסלב מאיר" 050-4161022 ; 054-8496548 ;

052-2759718 SMS 

לקט תפילות לפדיון נפש ! , תפילות לפדיון נפש – להורדה והדפסה , 

http://www.breslevmeir.com/פדיון-נפש-להרב החיד"א ,

מאמרים על פדיון נפש על פי הליקוטי-מוהר"ן לרבינו נחמן מברסלב ‎,

מאמר על פדיון הנפש – מליקוטי הלכות לרבי נתן

17 תגובות so far.

 1. *** הגיב:

  בס"ד
  שלום, רצינו לשאול כמה עולה הפדיון נפש?
  תודה.

  • מנהל האתר הגיב:

   פדיון נפש
   לפי החיד"א צריכים סכום מטבעות כסף (סכום גבוהה מאד) והיום נוהגים לפדות את המטבעות כסף בסכום של – 160ש"ח עבור נפש או להוסיף כמתנת ידו לפי יכולתו…
   http://www.breslevmeir.com/פדיון-נפש-להחידא, לפי המנהג בעולם לא פוחתים מ- 36ש"ח, ואת זה פודים על מעות כסף כנ"ל, ועושים את הפדיון לפי החיד"א.

   לפי רבינו נחמן מברסלב – כמו שכתוב במאמר עיין בפנים – "שלא יהי' קמצן" כי צריך לראות שלא ישארו עליו דינים, כלומר הסבר = אם אדם רוצה פדיון ומחליט בליבו סכום מסויים טוב שיעשה שיוסיף עוד כמה שקלים על מה שחפץ ליבו כדי לשבור ולהמתיק את הדין בזה ששבר את ייצרו, וזו המתקה גדולה של שבירת הייצר והעלת התפילות !! (דברים אלו מסוכמים בכלליות משיעור של הרב ויזנפלד שליט"א בישיבה)

   • *** הגיב:

    בס"ד.
    תודה על התשובה. ומה עושים בעצם?
    בלי נדר להפקיד את הכסף בבנק הדואר ולרשום לכם את השם באתר או צריך לדבר איתכם?

    • ברסלב מאיר הגיב:

     בענייני העברת כספים יש לכם את הקישורית בסרגל כלים העליון – בשם "תרומות" כל אפשרויות התרומה לישיבה!

     לאחר מכן יש לשלוח את השמות [למעלה בטופס המסומן בצבע צהוב], עם פירוט והסבר לבקשת הפדיון – כל מה שתכתבו נשאר שמור באופן מאובטח -ועובר לרבנים, הם קוראים את פירוט הבקשה לפדיון ועושים את הפדיון כפי הכללים המסורים ביד יודעי סוד וחן..,

     באם יש להם עיצה טובה או הכוונה להשיב, אנחנו נעביר לכם במייל או בטלפון את דברי הצדיקים.

     כמו כן אנו מעבירים את השמות [בלי הפירוט האישי] לשאר תלמידי חכמים שבישיבה להרבות בתפילה ותחנונים לברכה הצלחה וישועה.

     לפרטים נוספים תמיד ניתן להתקשר ל- 050-4161022

     מקווה שהובנו דברי כראוי.

 2. אביב הגיב:

  תודה רבה , אנחנו נהנים מאד …
  שלחנו פדיון כפרות עם שמות לברכה !
  צרו עימנו קשר במייל

 3. רונית .פ. הגיב:

  אני מעוניינת גם פדיון
  וגם שיתפללו עבורי כל השנה
  איך שלוחים תרומה אוהוראת קבע
  כמו שאחותי עשתה לכ?

  • מנהל האתר הגיב:

   בסרגל הכלים השחור למעלה בדף – יש לחצן תרומות… שם ישנם אפשרויות תרומה וגם הורדה של טפסים להוראת קבע… תמלאי שמות לפדיון נפש ותפילות לכל השנה – בישיבה בכותל בקבר רחל באומן ועוד עוד…
   אם יש נפטרים קרובים וכו' הם יכנסו לתיקון נפטרים ולימוד לעילוי נשמתם הדלקת נר בקברות צדיקים ועוד… הנצחה בסיפרי רבי נחמן ברסלב המחולקים חינם…. ועוד עוד…
   ודרך אגב – תודה רבה לך על הרצון הטוב !!
   זכות התורה ולומדיה, ובזכות רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו זיע"א – יעמדו לך להתברך בכל ברכות התורה וישמרך באלף המגן !!!

   מוסדות ברסלב מאיר

 4. מנהל האתר הגיב:

  או שתתקשרי למנהל הישיבה 050-4161022

 5. מנהל האתר הגיב:

  הודעה :

  הוספנו לאתר לקט תפילות לפדיון נפש, תפילה להדפסה והורדה בקבצי PDF או קריאה באתר בצורה יותר נוחה.

  בכתובת, בלינק, קישורית, בדף… הבא >> http://www.breslevmeir.com/wp-content/uploads/2014/09/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A4%D7%A9.pdf

 6. שאול הדר הגיב:

  אורה בת ג'ורג'יה לפדיון נפש לרפואה שלמה

  טלפון שלי- 0587876885

 7. מאיר הגיב:

  אני יכולה לתרום רק במזומן אז תישלחו לי שובר שאשלם תודה

 8. *** הגיב:

  שלום וברכה, אני אשמח לקבל ייעוץ מתי צריך לבצע פדיון נפש, לאן מגיעים ומהו התהליך. תודה רבה ובשורות טובות.

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

תפילה לרפואה

נכתב ב כ״ט בניסן ה׳תשע״ה (18 באפריל 2015)

6 תגובות

אין ייאוש בעולם כלל...

נכתב ב א׳ באייר ה׳תשע״ז (27 באפריל 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים |...

נכתב ב א׳ באייר ה׳תשע״ז (27 באפריל 2017)

אין תגובות

צרות העולם הזה |...

נכתב ב א׳ באייר ה׳תשע״ז (27 באפריל 2017)

אין תגובות

די לבקש לגיטימציה מן...

נכתב ב ל׳ בניסן ה׳תשע״ז (26 באפריל 2017)

אין תגובות

חסד חינם

 • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
 • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
 • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
 • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.