ארץ ישראלבס"ד לכבוד… אחדשה"ט! אכתוב לך פירור הקשור עם פרשת השבוע בהר

(ויקרא כה- ב)" כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'".

כי ארץ ישראל הוא פלטרין של מלך, וצריך להתהלך בה בחרדת הקודש, ולהתנהג בה בקדושה ובטהרה.

וידוע שגדולי הצדיקים, הרבה מאד התכוננו והתכוננו בהכנה דרבה לפני שעלו להתיישב בארץ ישראל, ואפילו לפני שעלו לבקר בה ולחונן עפרה.

וכן כל אחד הרוצה לעלות לארץ ישראל, וכל מי שכבר זכה לעלות ולהתיישב בה, (וכן אלו שזכו להולד בה) צריכים להתעורר ולהזכר מדי פעם על גודל הזכות שנפל בחלקם, ולהזכר איפה הם נמצאים, שהוא המקום הכי מקודש מכל העולם.

וצריך להתנהג בארץ ישראל בקדושה ובטהרה בהתאם לקדושת המקום

(לא כאלו שחושבים שהוא אתר תיירות ומתנהגים בקלות ראש, ולא כאלו השוכחים איפה נמצאים, אפילו כאלו שנולדו בה).

וצריך להתעורר ולהתחזק לבטל מגופו התאוות הבהמיות והמדומות ולהשבית מעצמו כל גשמיותו וארציותו,

פרשת בהר | קדושת ארץ ישראל

וזה בחי' "כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ", היינו צריך להשבית הארציות כנ"ל, "שבת לה'", ופרש"י לשם ה', כשם שנאמר בשבת בראשית. (וכשם ששבת בראשית הוא כולו קודש לה', וצריך להרבות בעסק התורה והעבודה,

כמו כן אשרי הזוכה בארץ ישראל לשבות מכל מלאכה, ושיהי' ישיבתו בה כולו קודש לה' על התורה ועל העבודה, ואפילו מי שלא זכה לכך, עכ"פ יעשה כל מעשיו לשם שמים ויעבוד את ה' כפיי יכולתו, ויחשב לו כאילו כולו קודש לה').

כי זה דבר שהשכל והטבע שהטביע ה' באדם, מחייב, שמי שמתקרב לקדושה – צריך להתקדש ולהיות חרד ממנה.

בבחי'(יהושע ה,טו) של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו (אדמת) קודש הוא.

נמצא שכל אדם כל זמן שהוא נמצא בארץ ישראל צריך להוסיף קדושה וטהרה, וחרדת קודש, ואהבת ה' ויראתו, ושמחה עצומה על גודל הזכיה לחזות בנועם ה' ולבקר ולחיות בהיכל המלך, מלך מלכי הקב"ה.

ובענין הזה של "ושבתה הארץ" (ארציות) "שבת לה'," יש ב' בחינות.

בחינה א' – שהדברים נעשים ממילא. ע"י עצם ישיבתו בארץ ישראל, בבחי' מ"ש רבינו נחמן מברסלב ז"ל (לקוטי מוהר"ן ח"א סי' קכט) ע"פ ( במדבר יג,לב ) ארץ אוכלת יושביה, שהאדם נתהפך בה למהותה הטובה והקדושה. אלא שלא כל א' זוכה לכך, ולא בכל הענינים נאמר דבר זה.

בחינה ב' – שיש לדאוג ה, ולהתאמץ ולעבוד, להגיע לביטול הארציות ולו"שבתה הארץ, שבת לה'," בבחי' (ע"ז דף ג, קה"ר א, לו) מי שטרח בערב שבת – הוא יאכל בשבת.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות יתקבלו בברכה

0504161022

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

ברכת המזון | חשיבות...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים –...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

ליקוטי עיצות | אמת...

נכתב ב כ׳ בסיון ה׳תשע״ז (14 ביוני 2017)

אין תגובות

למה ה' עושה לי...

נכתב ב כ׳ בסיון ה׳תשע״ז (14 ביוני 2017)

אין תגובות

חסד חינם

  • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
  • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
  • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
  • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.