אורות | פרשת בהעלותך

איך עושים כלים לאורות ?

ידוע שלכל בעל תשובה יש אורות [מוכר אצל ברסלב , נכון !] שבהתחלה מרימים אותו גבוהה, אבל לאחר זמן שהוא חי בדימיונות.., הוא מתרסק ולא מבין למה ?

אז מה אמת בנינו אורות זה טוב ? כי בלי אורות זה לא להיות , לא מתעוררים לעבוד את השם !?

ידועה הבדיחה :

מה משותף לחסיד ברסלב ולמכונית סוברו ישנה ?

לשניהם יש אורות ושניהם עוברים תיקונים !!!

אורות

פרשת השבוע בהעלותך

(במדבר ח, ב) "בהעלותך את הנרות". כתוב בסיגנון "עליה" ולא בלשון הדלקה.

כי כשהאדם זוכה להארה שמימית שיש בה משום הרגשת קירוב לה', או הוא יוזם פעולות ומתעורר לעבודת ה' וקירבת ה',

צריך לנצל את העת רצון (שקורים "מומנטום") לעלות ולעלות. וצריך האדם לתפוס את האורות והנרות ולכוונם לעליה.

כי כידוע בענין "אורות" יש הרבה מאד דמיונות, ואצל רוב אנשים ברוב המיקרים, הדמיונות מביאים אח"כ לירידה ונפילה,

כי אורות בלי כלים לא מחזיקים מעמד וצריך לעשות כלים לאורות,

ואיך עושים כלים לאורות ?

ע"י יישוב הדעת, חשבון הנפש, התבודדות תיקון המעשים, מעשים טובים, תורה ותפילה.

ובדיקה מתמדת, שאינו מרחף אלא הוא נמצא גם בב' רגליו על הקרקע, ולא מטייס בדמיונות כוזבים של גדלות…

וצריך שהחשק והבעירה דקדושה להשי"ת ולעבודתו תהיה קבועה בלבו

ותהיה בבחינת "עולה מאליה", כמ"ש חז"ל (שבת כא) והו"ד בפרש"י.

כי ישנה בחינה של "כאילו" דהיינו של התלהבות מלאכותית,

ויש בחינה של התלהבות אמיתית, וכן בענין החשק לעבודת ה'.

אז מה רע באורות ?

וזה דומה למהלך על קצות הבהונות, שהרבה זמן לא יוכל להחזיק ככה, בלי שינה, פרוש מעולם הזה..,

משא"כ כשהשלהבת תעלה באמת מאליה, לפי כוחו ומדריגתו.

וההתלהבות והאש דקדושה עם האורות, צריכים להיות בבחינת "אל מול פני המנורה" .

דהיינו בהתיעצות ובהדרכה של הצדיק, שהוא בחי' בוצינא קדישא (ע' בזוה"ק בכ"מ), והוא פני הדור והדרו.

כי לא כל התלהבות ותעברת הלב-היא מהקדושה, כי הרבה פעמים היא מהס"א ומעצת היצר הרע.

[וכן אש, וקנאות], והיצר הרע הוא שמפתהו לחיות ולהיות באורות ודמיונות, ובתבערת הלב בלי יישוב הדעת,

וכן מכניסו לעולם הקנאות, כדי להפילו ולרסקו.

וע"כ טוב יעשה אם יתייעץ במי שראוי להתייעץ עמו,

כדי שיהא שמור מצעדים פזיזים ומסוכנים לרוחניותו

(ולפעמים הדבר נוגע גם לגשמיות, ולשלום בית, וחינוך בניו ובנותיו, פרנסה, בריאות וכו').

והרבה צפו במרכבה ולא ראו אותה מימיהם, (מגילה כד:) וכן אמר רבינו נחמן מברסלב לאחד מגדולי הדור שכך לא רואים מלאך מט"ט !

וכן הרבה חשבו שהם כבר בשמים לפני כסא הכבוד ממש,

און זיי חאפ"ן מלאכים (וחושבים שתופסים וממשמשים מלאכים בידיהם), ולא היה ולא נברא.

והרבה עליות שלא כסדר ובלי יישוב הדעת הסתיימו באסון רח"ל.

וע"כ חובה להתייעץ עם מביני דבר, למען נלך בדרכי ישרים באמת.

 

ומה אתם אומרים :

אורות או לא להיות ?

בברכת התורה וכטו"ס, ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

לישיבת ברסלב ולהחזקת האתר

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה