אל תתנו לישיבה להסגר !

לימוד בישיבת ברסלב
אל תתנו להם לסגור את הישיבה !!

יהודים יקרים , אוהבי התורה ותומכיה

כידוע לכל שהיום יצאו הגיזרות של הממשלה רודפת היהדות והתורה ולומדיה 

אומנם הישיבה לא נתמכת ע"י תקציבי ממשלה – אבל הגזירות פוגעות בנו קשה בכמה אופנים

במיוחד בקיצוץ הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה ועוד…

כל בני ישיבת ברסלב "נצח מאיר" הם בעלי תשובה, מסיימי צבא ויחידות קרביות

שסה"כ חשקה נפשם בלימוד יהדות והתורה הקדושה….

זו ההזדמנות להוכיח ולהראות את אהבת התורה והקשר והאהבה שלכם אליה… 

אהבתי אתכם

תירמו סכום מינימלי וסימלי שכל אחד יכול לעמוד בו ופרוטה לפרוטה מצטרפת.

 

18ש"ח כל אחד יכול סה"כ אתה מוותר על מנת פלאפל + שתיה פעם אחת בחודש – עבור חיי נצח נצחים !

ותקבל כל חודש ברכה בישיבת ברסלב בכותל המערבי לברכה הצלחה וישועה, זיווגים הגונים, פרנסה ברווח ובנחת ושאר שמחות.

 

36ש"ח ויתרת על מנת שווארמה עם פחית = וזכית בחיי נצח נצחים ותענוגות עולם הבא !

ותקבל כל חודש ברכה ותפילה כמוזכר לעיל וגם תפילה בקברות צדיקים בימי הילולה.

 

52ש"ח – סה"כ ויתרת על כרטיס לסרט !

וזכיתה בכל שבוע כמוזכר לעיל ותיקון הכללי אצל רבינו נחמן מברסלב במיוחד עליך ועל המשפחה.

 

מעל 100ש"חוכל המוסיף מוסיפים לו – ויזכה לתפילות יום יומיות בישיבת ברסלב בכותל המערבי, בקבר רחל אימנו, בקברי אבות, ברשב"י, בשמואל הנביא, שמעון הצדיק, וכל ימי הילולה של צדיקים – באמירת תיקון הכללי לברכה הצלחה וישועה… ויזכה לפדיון נפש מגדולי רבני ברסלב, וברכה קבועה, ויזכה להרשם בספרים של הפצה של רבינו נחמן מברסלב – יראה אור התורה והצדיקים וסייעתא דשמייא וכל מילי דטב… ויתקיים בו דברי רבינו נחמן מברסלב מי שנותן לי לו אני נותן !!

וכל התורמים דין פרוטה כדין מאה.., ישאו – ברכה והצלחה וישועות נפלאות נפלאות, כי "עץ חיים היא למחזיקה ותומכיה מאושר" !!

נ.ב כתוב בתורה הקדושה "לבן ביקש לעקור את הכל" = ראשי תיבות לפיד, בנט, נתניהו !

אל תתנו להם לסגור את הישיבה

ולהפסיק את קול התורה בארץ ישראל !

זה בידיים שלכם ! !

לחץ כאן להורדת הטופס >> הוראת קבע ע"י כרטיס אשראי >> הוראת קבע ע"י הבנק >>

אין צורך להחתים את הבנק רק לשלוח אלינו בחזרה במייל breslevmeir@gmail.com

או לכתובת "ישיבת ברסלב מאיר" סלנט 7 ירושלים 91544

 

והתורמים יתברכו ע"י ראש הישיבה,

ויתברכו ויתפללו לטובתם 

במוקד הישועות והתפילות

של ישיבת "ברסלב מאיר" כנ"ל

ויתברכו בכל ברכות התורה ויראו ישועות נפלאות !

 

לפרטים נוספים 050-4161022

עמיאל פדהצור מנהל הישיבה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה