בוקר של תחפושות !

בוקר טוב !

היום בבוקר כשאתם שולחים את הילדים מחופשים

יחד עם חיוך, תוסיפו ברכות לילד ותפילה בלב

שיגדלו צדיקים ויראי שמיים בזכות מרדכי ואסתר

ובמיוחד שהתפילה תהי' שיזכו לשמחה של יהודי !

שמחה של מצווה ותורה שהיא ורק היא אור ואורה !!

פורים שמח חברים !

https://www.breslevmeir.com/תפילה-לפורים

פורים ליצן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה