בחנוכה נגאלו עם ישראל בזכות תפילת נשים

״בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל״

בבקשה נשים יקרות תתפללו על עם ישראל בהדלקת נרות חנוכה.

אתם לא מבינות את גודל המשמעות של הכוח של התפילה שלכם.

כל הניסים ונפלאות של חנוכה הם בזכות נשים צדקניות והתפילות שלכם..!

תפילה להדלקת נרות:

רבונו של עולם רב כוח ורב אונים אשר לרבוי חסדיך אין חקר ברגע זה שאני עומדת כעת לפניך להדליק את נרות השבת אשר אורם נמשך מהאור הגנוז של שבעת הימים הושיעה אותי …..בת….. אמתך

שאזכה להמשיך על ידי הדלקת נרות שבת את אור שבעת הימים שהוא אור הצדיקים הקדושים שיתפשט בכל העולם כולו ויאיר בתוככי הנשמות וכל הנשמות שבעולם יאירו ויזהירו בזכות נרות אלו ויכירו כוח מלכותך.

ואזכה מעתה ועד עולם להיות בדרגת שרה ורבקה שנאמר עליהן שנרן לא כבה לעולם ואזכה שבשעת הדלקת נרות אלו יקיפו אותי ששים ריבוא מלאכים שנעשו מכל המצוות שעשיתי מעודי ועד עתה.

אנא ריבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה זכני בזכות הדלקת נרות שבת קודש שיאירו נשמותינו שלי ושל בעלי היקר באור יקרות ונזכה אני ובעלי בזכות הדלקת נרות שבת קודש לבנים קדושים וטהורים אצילי נפש רוח ונשמה,

הבנים והבנות והנכדים ונכדות כולם עד סוף כל הדורות ילך אורם ויאיר מרגע לרגע יותר ויותר כמו שכתוב "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום"

 

בברכת התורה ולומדיה

וחנוכה מלא אורה ניסים ישועות ונפלאות

למסירת שמות לתפילה קבועה, פדיון נפש בחנוכה או תרומות לימי החנוכה

מאמרים וסיפורים על חנוכה כנסו לקישורים הבאים >>

חנוכה, סדר הדלקת נר חנוכה,

דמי חנוכה, תפילות לחנוכה

אור ההשגחה מתגלה בחנוכה

ישיבת ברסלב מאיר הרב סלנט 7 ירושלים

050-4161022,

  דואר אלקטרוני (חובה)

  שם השולח ! (חובה)

  פירוט הבקשה :

  לתרומות, דמי חנוכה - עבור ילדים למשפחות נזקקות
  בבקשה השאירו מספר טלפון ליצירת קשר או צלצלו 050-4161022 !

  פירוט הבקשה :

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה