בלי אמונה – אדם חי כל הזמן עם חרדות ופחדים | פרשת מסעי

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת מסעי | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (במדבר לג-כד,כה,כו) "ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה, ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות, ויסעו ממקהלות ויחנו בתחת".

נודע מהמציאות שהעולם מבולבל מאד, ומתוסכל מאד, לא רגוע, ולא בטוח בעצמו, ולא בשום דבר,
וחי באי שקט משַוֵעַ, ותמיד פוחד מפני הבאות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה בטחונית והעתיד תמיד מוטל בערפל,
ואף אחד לא יודע מה ילד יום, גם הבריאות לא מי יודע מה, ומדי יום נודע שדבר זה מזיק לבריאות ודבר זה מזיק לבריאות, השמש, המים, החלב, הפירות והירקות המרוססים, העופות הגדילים על זריקות, והאזבסט, והקרינה שבאנטנות ושבפלאפונים, ומנורות החשמל, והפליטה של המפעלים והמכוניות והגז הביתי.

וריבוי המחלות המתחדשות, והישנות שמתחדשות עם חיידקים עמידים, וריבוי הנפטרים הצעירים,
וריבוי היתומים שמתרבים מיום ליום, והצרות המתחדשות בכל התחומים ומטילות אימה, והעובדים אין להם חיות ומנוח בעבודתם, ואין השכר מספיק, ואין הבור מתמלא מחולייתו, וההוצאות רבות ומתרבות, והצרכים ההכרחיים או שנדמה שהם הכרחיים הולכים ומתרבים, ודרישות ותביעות הילדים והנערים ונערות והמשפחה גדלות, והיישוב הדעת הולך וקטן, עד שנדמה שהולך וכלה לגמרי, והטעויות והשגיאות מצויות והמחיר שלהן יקר מאד, והבטחון עצמי יורד, והפחד והחרדות גוברות מיום ליום.

בלי אמונה – אדם חי כל הזמן עם חרדות ופחדים | פרשת מסעי

וכל זה במי שאינו דבוק בה' ובתורתו הקדושה, ולא בוטח בה' ורחוק מהשגחתו יתברך הנותנת ביטחון ושלוה,
כי אכן מי שאינו חזק באמונה התמימה בהשגחה פרטית, אכן יש לו ממה לחשוש ולהיות מופחד וחרד.

כי מי שאינו רוצה בהשגחת ה', ה' מפקירו לטבע כרצונו עם כל ההשלכות ומה שכרוך בכך, ובתחילה הוא במינון קטן יחסית בבחינת (זוה"ק פ' שמיני דף לו., ירושלמי בסוף מס' ברכות) אם יום תעזבני, יומיים אעזבך, ואח"כ מופקר ועזוב לגמרי רח"ל.

וכן יש נערים ונערות וכו' שחושבים שאם יפרקו עול תורה ומצוות וילכו אחרי תאוותם ורצונם אזי ישדרגו הנאת החיים, ועליהם נאמר (ירמיה ב-יג) כי אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים,
ומהר מאד יגלו כמה העולם אכזר ומטורף ומסוכן, אבל אז כבר יהיו שבויים ומשועבדים להרגלים החדשים והתאוות והשיגעונות, ויהיו מסובכים בהרבה בעיות, כולל בעיות נפשיות, וחרדות, ולא יהא להם קל לשוב, ולחזור ולהתנרמל.

אין ייאוש – יש תשובה

אבל שערי תשובה לא ננעלים (מתוך תפילת נעילה), ולא ידח ממנו נידח (ע' ש"ב יד,יד)
הבחירה חופשית ביד האדם ותמיד ניתן לחזור אל השי"ת ותורתו הקדושה,
וכל רגע שמקדים – מרוויח וזוכה לו ולדורותיו,
וכל רגע שמאחר מסבך את עצמו עוד יותר, והנזק וההפסד גדל,
והתשלום יהי' יותר ביוקר והריבית תגדל, וההשלכות לו ולדורותיו כבדות.

אבל כאמור היד מושטת והזרועות פתוחות לקבל כל מי ששב בכנות.
והעצה היעוצה היא ליכנס למסגרת של יראים ושלימים, וקהילה תומכת המתנהגת על פי דעת תורה,
שבידה לרפאותו להחלימו ולחזקו, וכידוע גודל מעלת 'קהילה קדושה', אשר מעלותיה אין ספור, וכל הפורש ממנה כפורש מן החיים.

וזה בחי' "ויסעו מהר שפר" שזה בחי' הפורש מן התורה ודרכיה,
בחי' הר סיני שבו ניתנו אמרי שפר של תורתינו הקדושה דשופריא.
ולכן הפורש מהר שפר הנ"ל,

וזה בחי' "ויחנו בחרדה" רמז לאדם שמסתבך בחיים וחי בחרדה אמיתית.
והעיצה לשוב לצור מחצבתו, ולהתחבר ולחיות ביחד עם יראים ושלימים בקהילה קדושה,
שזה בחי' "ויחנו במקהלות" [ואם ח"ו שוב יפרד, בחי' "ויסעו ממקהלות, אזי ויחנו.."].

יהי רצון שנזכה אנחנו ודורותינו להיות דבוקים בתוה"ק ודרכיה.

להורדה והדפסה עלון פרשת השבוע של ישיבת נצח מאיר –עלון פרשת השבוע מסעי

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה