בראשית = ראש בית

חכמה

עם קצת חכמה אפשר לבנות דברים נפלאים
אז בוא לטעום מהנחל נובע מקור חכמה !
www.breslevmeir.com
בראשית = ראש בית (תיקוני זוהר)
כי עיקר בנין הבית
צריך להיות בחכמה…

ועיקר החכמה האמיתית והניצחית היא התורה !
שעי"ז מכניעים הכסילות שלא יתאחזו ויהרסו בהבית
רק הבית יהי' נשמר ונתקיים ע"י החכמה
בבחי' הכתוב : "בחכמה יבנה בית", "חכמת נשים בנתה ביתה",

וכידוע שעיקר חכמה נשים היא – אישה יראת השם היא תהלל , בחי' ראשית חכמה יראת השם..!

בברכה לשלום בית וזיווגים הגונים וחיים שמחים
חסידי ברסלב – ישיבת ברסלב מאיר

נ.ב קיבלנו אישור סעיף 46 (החזרי מס) !

תרומות יתקבלו בברכה

מוסדות ברסלב מאיר = אישור מס הכנסה לסעיף 46 לפקודה !

כנסו להיות שותפים בהפצת יהדות בדרך רבי נחמן מברסלב

לדף התרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה