ברכה לפני שידוך | בדיחת קרש

ברכה לפני השידוך

אחד בא לרב וביקש ממנו
שיברך אותו בשידוך משורש נשמתו,
כי הקודמת הוציאה לו את הנשמה מהשורש.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה